Latest

بادبندهای کمانش ناپذیر (BRBF)

بادبندهای کمانش ناپذیر (BRBF) امروزه استفاده از میراکننده های انرژی در سازه به منظور اتلاف انرژی زلزله مورد توجه فراوان قرار گرفته است. مزیت اصلی استفاده از میراگرها،
Read More